در احکام جداگانه از سوی رییس جمهوری؛

دو عضو جدید شورای عالی اداری منصوب شدند

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در احکام جداگانه ای دکتر محمود عسگری آزاد و مهندس سید جعفر مرعشی را به عضویت شورای عالی اداری منصوب کرد.

دوشنبه 20 مرداد 1393 - 14:25

در بخشی از این احکام که بر اساس اجرای بند (6) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام گرفت، آمده است: توفیق شما و سایر اعضای آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسالت دارم.

شناسه خبر: 79823