رییس جمهوری در نشست توسعه و سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

چهارشنبه 15 مرداد 1393 - 19:45

شناسه خبر: 79739