رییس جمهوری در جمع عشایر و روستاییان استان چهار محال و بختیاری

چهارشنبه 15 مرداد 1393 - 19:41

شناسه خبر: 79737