معاون اول رییس جمهور:

توسعه فناوری‌اطلاعات بخشی از دغدغه‌اشتغال افراد تحصیل‌کرده را برطرف می‌کند

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه ریزیهای دولت برای توسعه فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری در بخش شبکه ملی اطلاعات گفت: بازارهای جدیدی در کشور در بخش فناوری اطلاعات در حال شکل گیری است و انتظار می رود با توسعه این بخشها، بخش مهمی از دغدغه اشتغال افراد تحصیل کرده جامعه برطرف شود.

شناسه خبر: 79431 -

سه شنبه 31 تير 1393 - 18:49

دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز(سه شنبه) در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات اظهار داشت: طرح شبکه ملی اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات اتفاق مهمی است که می تواند هم در بخش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و هم در بخش اقتصادی کشور تحولات بزرگی ایجاد کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: با توانمندی و ظرفیت فراوانی که در نیروهای دانشگاهی کشور وجود دارد و با برنامه ریزی و سرمایه گذاریهایی که قرار است در بخش فناوری اطلاعات انجام شود، انتظار می رود دستگاه های اجرایی در خصوص برنامه ها و چشم اندازهای موجود در بخش فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات به یک دیدگاه و رویکرد مشترک دست پیدا کرده و بطور هماهنگ در این زمینه تلاش کنند.
دکتر جهانگیری همچنین با تاکید بر اهمیت توسعه کریدورهای علمی و فناوری در کشور، خواستار تشکیل جلسه ای کارشناسی متشکل از بخشهای مربوطه برای بررسی راهکارهای توسعه کریدورهای علمی و فناوری و ارائه گزارش آن در جلسات آتی این شورا شد.
در این جلسه که معاونین برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور، وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشاور فرهنگی رییس جمهور نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت طرح شبکه ملی اطلاعات، چالشهای پیش رو و الزامات این طرح ارایه کرد.
پیشنهاداتی نیز در این نشست به منظور تامین محیط تعامل پذیری و بهره مندی از خدمات پایه و مورد نیاز دولت الکترونیک مطرح شد که پس از بحث و بررسی و ارائه دیدگاههای مختلف، تکالیفی برای دستگاههای اجرایی تعیین گردید.
در این نشست همچنین گزارشی از کریدورهای علم و فناوری کشور و ضرورت توسعه این کریدورها ارایه شد.
گفتنی است کریدورهای علم و فناوری را ترکیب منسجمی از دانشگاه ها، پارکهای فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شرکتهای با فناوری برتر، سرمایه های مخاطره پذیر، امکانات و زیرساختهای فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی می دانند که در یک محدوده خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص با اتصال با یک بازار مصرف، محصولات و خدمات دانش محور را تولید می کنند.

شناسه خبر: 79431

- جلسات

- معاون اول