معاون اول رییس جمهور در نامه هایی جداگانه، سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به هفت دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرد. |>"> معاون اول رییس جمهور در نامه هایی جداگانه، سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به هفت دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرد. |>" /> معاون اول رییس جمهور در نامه هایی جداگانه، سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به هفت دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرد. |>" />

از سوی دکتر جهانگیری صورت گرفت؛

ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت به دستگاههای اجرایی مرتبط

معاون اول رییس جمهور در نامه هایی جداگانه، سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به هفت دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرد.

شناسه خبر: 79429 -

سه شنبه 31 تير 1393 - 17:09

دکتر اسحاق جهانگیری در این نامه ها که به پنج وزارتخانه و دو معاونت رییس جمهور ابلاغ شده، ضمن اشاره به سیاستهای مرتبط با هر دستگاه، از آنان خواست در صورت نیاز ضمن جلب همکاری و مشارکت دستگاههای دیگر، برنامه ها، اقدامات و پیشنهادات خود را به صورت دقیق، شفاف، با زمانبندی و شاخص های ارزیابی برای اجرایی نمودن سیاست ها تهیه و احصاء نمایند.
در نامه های معاون اول رییس جمهور به وزرای کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون اجرایی رییس جمهور، بر لزوم ارسال برنامه تدوین شده به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت تلفیق و نیز بهره برداری در تدوین برنامه ششم توسعه ظرف مدت حداکثر 2 ماه تاکید شده است.
دکتر جهانگیری همچنین در این ابلاغیه ها از این هفت دستگاه اجرایی خواست چنانچه درتهیه برنامه ها و یا انجام اقدامات، هر دستگاه نیاز به وضع بخشنامه‌، مقررات و یا قوانین داشته باشد، پیشنهاد لازم تهیه و ارائه شود.
بر اساس ابلاغیه های معاون اول رییس جمهور، سیاستهای مرتبط با هر دستگاه اجرایی بدین شرح است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
الف- ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.
دستگاه‌های همکار: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ب- فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز وکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.
دستگاه‌های همکار: وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
الف- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
دستگاه های همکار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ب- اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی ربط.
دستگاه های همکار: وزارتخانه های ورزش و جوانان، تعاون، وزارت کار و رفاه اجتماعی،آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
ج- ارتقاء امید به زندگی ، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد ، سوانح ، آلودگی های زیست محیطی و بیماریها.
دستگاه های همکار: وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان حفاظت
محیط زیست و معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی:
توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی،کارآفرینی، فنی - حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولد
دستگاه های همکار: وزارتخانه های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور:
الف- حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی وکم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب وکار با درآمد کافی.
دستگاه های همکار: وزارتخانه های راه و شهر سازی ، جهاد کشاورزی و نیرو
ب- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاستهای کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.
دستگاه های همکار:وزارتخانه های امور خارجه و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ج- تقویت مولفه های هویت بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق وهمگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه درمیان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور.
دستگاه های همکار: وزارتخانه های کشور و فرهنگ وارشاد اسلامی، معاونت اجرایی رییس جمهور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش:
« تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری»
دستگاه‌های همکار: وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات وفناوری، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:
الف- رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند،کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
دستگاه‌های همکار: وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
ب- باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.
ج- رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد ساز وکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.
دستگاه های همکار: وزارتخانه‌های کشور، راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، نیرو و صنعت، معدن و تجارت
معاونت اجرایی رییس جمهور:
« تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان »
دستگاه همکار: وزارت امور اقتصادی و دارایی
گفتنی است معاون اول رییس جمهور همچنین در ابلاغیه های ارسالی از دستگاههای اجرایی خواست برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت به شرح ذیل عمل نمایند:
1- حسب تشخیص دستگاه مسئول، سایر دستگاه ها جهت همکاری دعوت شوند.
2- برنامه ها، اقدامات و پیشنهادات مرتبط در قالب سیاستهای کلی جمعیت از سوی دستگاه مسئول با همکاری سایر دستگاهها به صورت دقیق، شفاف، با زمانبندی و شاخص های ارزیابی برای اجرایی نمودن سیاست ها تهیه و احصاء گردد.
3- حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به ارسال برنامه تدوین شده به معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت تلفیق و نیز بهره برداری در تدوین برنامه ششم توسعه و یک نسخه به دفتر اینجانب اقدام گردد.
4- چنانچه درتهیه برنامه ها ویا انجام اقدامات، هر دستگاه نیاز به وضع بخشنامه‌، مقررات و یا قوانین داشته باشد، پیشنهاد لازم تهیه و ارائه شود.
5- لازم است گزارش اقدامات آن دستگاه در راستای اجرایی نمودن سیاستهای کلی جمعیت را مطابق برنامه‌های مصوب در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اینجانب ارسال فرمایید.

شناسه خبر: 79429

- احکام و دستور العملها

- معاون اول