معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی اداری:

اجرای دولت الکترونیک برای افزایش رضایتمندی مردم ضروری است

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهتمام دولت تدبیر وامید برای اجرایی شدن برنامه های دولت الکترونیک گفت: همه بخشها باید کمک کنند تا هرچه سریعتر دولت الکترونیک اجرا شود و شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.

شناسه خبر: 79025 -

سه شنبه 10 تير 1393 - 13:24

دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز( سه شنبه) در جلسه شورای عالی اداری با اشاره به رتبه پایین ایران از نظر شاخص دولت الکترونیک افزود: باید تلاش کنیم با عملیاتی نمودن دولت الکترونیک جایگاه و رتبه ایران را در این زمینه ارتقا بخشیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: توسعه و اجرای دولت الکترونیک از برنامه هایی است که در صورت اجرا شدن کامل آن، شاهد کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت مردم و بهره مندی بیشتر آنان از خدمات دولتی خواهیم بود.
در این جلسه که وزرای آموزش وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از نقشه راه دولت الکترونیک ارائه شد و سپس آیین نامه اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات، این آیین نامه در 20 ماده به تایید اعضای شورای عالی رسید.

شناسه خبر: 79025

- جلسات

- معاون اول