در جلسه شورای اقتصاد صورت گرفت؛

تصویب برنامه وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد برای تحقق اقتصاد مقاومتی

جلسه شورای اقتصاد صبح امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و برنامه های وزارت نیرو ، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (بخش مربوط به هدفمند کردن یارانه ها) در جهت عملیاتی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

شناسه خبر: 79000 -

دوشنبه 9 تير 1393 - 15:56

در این جلسه که وزرای اطلاعات، نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون رییس جمهور و رییس‌ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامه های این سه دستگاه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، این برنامه ها به تصویب رسید.
بندهای 3، 8 و 9 از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیرو است که اهداف و سیاست های های این وزارتخانه برای تحقق بخشیدن به این سیاستها بدین شرح است:
اهداف :
1) اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی؛
2) افزایش بهره وری آب و برق در کلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف؛
3) توسعه زیرساخت های تولید و انتقال برق وتلاش برای تأمین ملزومات تبدیل کشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه؛
4) پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخشهای مختلف مصرف.
سیاستها:
) مدیریت تقاضای آب؛
2) اصلاح ساختار تأمین منابع آب؛
3) اصلاح الگوی مصارف آب؛
4) توسعه بازار آب و ارتقای بهره وری آب؛
5) افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه سازی مصرف انرژی برق؛
6) توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه ای؛
7) اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق؛
8) افزایش سهم انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور.
بند 24 از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مربوط به سازمان ملی استاندارد است که اهداف و سیاست های این سازمان برای تحقق بخشیدن به این بند بدین شرح است:
اهداف :
 گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلی متناسب با نوع و درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
 تشویق و ترغیب توسعه کیفیت و استانداردها؛
 گسترش آگاهیهای اجتماعی و فردی پیرامون کیفیت و استاندارد و حقوق شهروندان در این زمینه.
سیاستها:
 تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی، علمی و فناوریِ کشور؛
 انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی؛ متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
 اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات داخلی در جهت استفاده حداکثر از روشهای خود اظهاری و برونسپاری عملیات؛
 هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی در زمینه‌های اولویت‌دار ملی بر اساس اسناد بالادستی؛
 هماهنگی با وزارت‌خانه تولیدی (صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و....) در جهت استفاده مناسب و موثر از عوامل فنی در اعمال سیاست‌های تجاری- صنعتی برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات کالا و خدمات.
نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مصرف انرژی و پرداخت یارانه ها در ایران و مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران و جهان ارائه کرد و در ادامه برنامه های این معاونت را برای تحقق بند 4 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی اعلام نمود که بدین شرح است:
اهداف:
1) افزایش بهره‌وری انرژی در کشور؛
2) بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی؛
3) کاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در جریان حذف یارانه‌ها و کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور؛
4) توسعه بازار انرژی با هدف حضور بخش غیردولتی؛
5) کاهش آلایندگی؛
6) افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر.
سیاستها:
1) مدیریت مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی؛
2) استفاده بهینه از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها با هدف افزایش رفاه کل جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت؛
3) اصلاح بازار انرژی و تقویت حضور بخش غیر دولتی در این بازار؛
4) ارایه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در جهت کاهش آلایندگی و حمایت از انرژیهای نو و تجدید پذیر.

شناسه خبر: 79000

- جلسات

- معاون اول