معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش به منظور آموزش مفاهیم حقوقی به دانش آموزان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.|>"> معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش به منظور آموزش مفاهیم حقوقی به دانش آموزان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.|>" /> معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش به منظور آموزش مفاهیم حقوقی به دانش آموزان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.|>" />

امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت آموزش و پرورش

معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش به منظور آموزش مفاهیم حقوقی به دانش آموزان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

شناسه خبر: 78839 -

دوشنبه 2 تير 1393 - 14:22

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور و دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش با توجه به نقش موثر آموزش و پرورش در ترویج و نهادینه سازی مفاهم حقوقی و با عنایت به تاکید دکتر روحانی بر اهمیت آموزش حقوق شهروندی این تفاهم نامه حقوقی را امضا کردند.
در این تفاهم نامه که بین معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت در خصوص آموزش حقوقی به دانش آموزان آمده است؛ "آموزش و پرورش با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به شناسایی و تدوین نیازها و مفاهیم آموزش های حقوقی و حقوق شهروندی ، با تاکید بر نیازهای پایدار آموزش حقوقی و نیز گنجاندن آنها و منابع آموزشی و کمک آموزشی متناسب با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی و با رعایت موازین آموزشی و تربیتی اقدام می نمایند".
دکتر الهام امین زاده در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور می تواند تصمیم بسیار مهمی در تاریخ کشور باشد، گفت: اینکه زنان و مردانی برای آینده کشور تربیت شوند که افرادی قانونمند و آشنا به حقوق خود و دیگران باشند می تواند آثار و برکات فراگیری در امنیت و آرامش فردی و اجتماعی جامعه داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود که مفاهیم و دغدغه های حقوقی با شیوه ای هنرمندانه در متون درسی مورد توجه قرار گیرد و این که دانش آموزان از ابتدا با مفاهیم حقوقی و احترام به قانون آشنا شوند ،اقدام بسیار مهم و تاثیر گذاری است.
وزیر آموزش و پرورش هم در سخنانی گفت: از اسناد بالادستی در آموزش و پرورش سند تحول نظام آموزشی کشور است که در آن نکاتی درباره حقوق و تکالیف شهروندی پیش بینی شده است و این تفاهم نامه می تواند گام مهمی در این زمینه باشد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در این تفاهمنامه آمادگی خود را برای همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام می کند، اظهار داشت: این وزارتخانه تلاش می کند که هم در حوزه مهارت های زندگی و آموختن برای زیستن و هم در حیطه دانشی، بینشی و رفتار فردی تلاش کند و این اقدام در آموزش و پرورش می تواند به عنوان حلقه ای از سند تحقق نظام آموزش و پرورش کشور برای تربیت نسل های آتی باشد.
وی تصریح کرد: یکی از سیاست های امروز آموزش و پرورش توسعه مشارکت در این وزارتخانه است و اقدام امروز گامی در راستای توسعه مشارکت در آموزش و پرورش است.

شناسه خبر: 78839

- دیدارهای داخلی

- معاونت حقوقی

- نهاد ریاست‌جمهوری