دیدار با مجمع نمایندگان استان سمنان

شناسه خبر: 76069 -

دوشنبه 26 اسفند 1392 - 14:35

شناسه خبر: 76069

- دیدارهای داخلی

- رئیس‌جمهوری