دیدار با فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آذربایجان

شناسه خبر: 76030 -

شنبه 24 اسفند 1392 - 16:50

شناسه خبر: 76030

- دیدارهای خارجی

- رئیس‌جمهوری