سفر به عمان - دیدار با وزیر امور خارجه عمان

شناسه خبر: 75908 -

چهارشنبه 21 اسفند 1392 - 17:54

شناسه خبر: 75908

- سفرهای خارجی

- رئیس‌جمهوری