سفر به عمان - ورود و استقبال رسمی

شناسه خبر: 75881 -

چهارشنبه 21 اسفند 1392 - 12:54

شناسه خبر: 75881

- سفرهای خارجی

- رئیس‌جمهوری