رییس جمهوری در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع

شناسه خبر: 75604 -

شنبه 10 اسفند 1392 - 12:47

شناسه خبر: 75604

- دیدارهای داخلی

- رئیس‌جمهوری