سفر به استان هرمزگان - نشست خبری با خبرنگاران

شناسه خبر: 75572 -

جمعه 9 اسفند 1392 - 11:31

شناسه خبر: 75572

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- مصاحبه ها

- رئیس‌جمهوری