سفر به استان هرمزگان - دیدار با منتخبین

شناسه خبر: 75560 -

پنحشنبه 8 اسفند 1392 - 13:37

شناسه خبر: 75560

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

- رئیس‌جمهوری