سفر به استان هرمزگان - بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی

شناسه خبر: 75505 -

سه شنبه 6 اسفند 1392 - 21:25

شناسه خبر: 75505

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- رئیس‌جمهوری