سفر به استان هرمزگان - بازدید از کارخانه فولاد

شناسه خبر: 75503 -

سه شنبه 6 اسفند 1392 - 20:42

شناسه خبر: 75503

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- رئیس‌جمهوری