سفر به استان هرمزگان - استقبال مردمی

شناسه خبر: 75467 -

سه شنبه 6 اسفند 1392 - 13:02

شناسه خبر: 75467

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- رئیس‌جمهوری