دیدار وزیر خارجه سنگاپور با ریاست جمهوری

دوشنبه 5 اسفند 1392 - 19:15

شناسه خبر: 75422