تقدیم استوار نامه سفیر اسلوونی

شناسه خبر: 75365 -

دوشنبه 5 اسفند 1392 - 15:07

شناسه خبر: 75365

- دیدارهای خارجی

- رئیس‌جمهوری