دیدار وزیر خارجه سنگاپور با ریاست جمهوری

شناسه خبر: 75362 -

دوشنبه 5 اسفند 1392 - 15:05

شناسه خبر: 75362

- دیدارهای خارجی

- رئیس‌جمهوری