بازدید از مجتمع بهزیستی و شیرخوارگاه شهید ترکمانی

شناسه خبر: 73519 -

دوشنبه 2 دی 1392 - 13:37

شناسه خبر: 73519

- دیدارهای داخلی

- رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده