اولین نشست مجمع معاونین اداری و مالی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

دوشنبه 18 آذر 1392 - 20:07

شناسه خبر: 73330