دیدار صمیمانه ریاست محترم جمهوری با دانشجویان - 2

شناسه خبر: 73236 -

شنبه 16 آذر 1392 - 12:42

شناسه خبر: 73236

- دیدارهای داخلی

- رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده