حضور در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی (6)

چهارشنبه 23 مرداد 1392 - 14:32

شناسه خبر: 70540