دیدار با وزیر فرهنگ چین

دوشنبه 14 مرداد 1392 - 13:18

شناسه خبر: 70287