دیدار رییس پرزیدیوم کره شمالی

شنبه 12 مرداد 1392 - 22:28

شناسه خبر: 70021