مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری

شنبه 12 مرداد 1392 - 21:47

شناسه خبر: 70016