تكذیبیه مركز روابط عمومی دفتر رییس جمهور: هدف اصلی از انتشار برخی مطالب دروغین از بین بردن زمینه‌های خلق حماسه است
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۴
فارسی | اردو | العربية | English | Français | Deutsch
اخبار برگزیده

مركز روابط عمومی دفتر رییس جمهور مطلب یكی از سایت های خبری با عنوان "نوار ۸میلیونی رییس جمهور..." را كاملا بی اساس و كذب محض دانسته و تصریح كرد؛ انتشار دهندگان چنین مطالبی به دنبال ایجاد پیامدهای سوء نسبت به نتیجه آراء انتخابات، التهاب آفرینی و مقدمه سازی برای بلوا و آشوب هستند همان برنامه و سناریویی كه قبلا هم - پیش از برگزاری انتخابات ۸۸ - از سوی برخی افراد و محافل سیاسی مطرح و بعد از انتخابات به اجرا درآمد.

تكذیبیه مركز روابط عمومی دفتر رییس جمهور:

هدف اصلی از انتشار برخی مطالب دروغین از بین بردن زمینه‌های خلق حماسه است

مركز روابط عمومی دفتر رییس جمهور مطلب یكی از سایت های خبری با عنوان "نوار ۸میلیونی رییس جمهور..." را كاملا بی اساس و كذب محض دانسته و تصریح كرد؛ انتشار دهندگان چنین مطالبی به دنبال ایجاد پیامدهای سوء نسبت به نتیجه آراء انتخابات، التهاب آفرینی و مقدمه سازی برای بلوا و آشوب هستند همان برنامه و سناریویی كه قبلا هم - پیش از برگزاری انتخابات ۸۸ - از سوی برخی افراد و محافل سیاسی مطرح و بعد از انتخابات به اجرا درآمد.

دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۱:۵۴

متن تكذیبیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

در پی انتشار مطلبی غیرواقعی و دروغین با موضوع «نوار ۸ میلیونی رییس‌جمهور ...» توسط یكی از سایت‌های خبری كه گرایشات خاص سیاسی آن بر همگان آشكار است صراحتا تاكید می‌شود كه اصل موضوع مطرح شده در آن و آنچه به رییس‌محترم جمهور نسبت داده شده است كاملا بی اساس و كذب محض است.

اگرچه این مطلب پس از مدت كوتاهی از انتشار بلافاصله از خروجی سایت مذكور حذف گردید اما انتشار آن یك هدف بیشتر ندارد كه همانا زیر سوال بردن سلامت انتخابات ۸۸ و مخدوش نشان دادن انتخابات آتی ریاست جمهوری با هدف ایجاد نگرانی در مردم نسبت به حفظ آرایشان و در نتیجه كاهش مشاركت و از بین بردن زمینه‌های خلق حماسه است.

انتشار دهندگان چنین مطالبی همچنین به دنبال ایجاد پیامدهای سوء نسبت به نتیجه آراء انتخابات، التهاب آفرینی و مقدمه سازی برای بلوا و آشوب هستند همان برنامه و سناریویی كه قبلا هم -پیش از برگزاری انتخابات ۸۸- از سوی برخی افراد و محافل سیاسی مطرح و بعد از انتخابات به اجرا درآمد.

مركز روابط عمومی دفتر رییس‌جمهور ضمن تاكید بر كذب و دروغین بودن این مطلب ، دستگاههای مسئول را موظف به رسیدگی به این موضوع و اطلاع رسانی كافی به مردم در این زمینه‌ می‌داند.

مركز روابط عمومی دفتر رییس جمهور

شناسه خبر: ۴۸۰۳۴  

- اخبار روزانه

  -