اطلاعیه مركز روابط عمومی ریاست جمهوری در رابطه با فهرست اسامی بدهكاران بانكی به قوه قضائیه؛ دستگاه قضا عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعیض به اجرا بگذارد
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۰
فارسی | اردو | العربية | English | Français | Deutsch
اخبار برگزیده

مركز روابط عمومی دفتر رییس جمهور با انتشار اطلاعیه ای ایجاد تردید سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهكاران بانكی به رییس قوه قضائیه را تقویت كننده شائبه فقدان انگیزه پیگیری جدی این مسئله دانست و تاكید كرد: انتظار می رود قوه قضائیه با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعیض اجرا كند.

اطلاعیه مركز روابط عمومی ریاست جمهوری در رابطه با فهرست اسامی بدهكاران بانكی به قوه قضائیه؛

دستگاه قضا عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعیض به اجرا بگذارد

مركز روابط عمومی دفتر رییس جمهور با انتشار اطلاعیه ای ایجاد تردید سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهكاران بانكی به رییس قوه قضائیه را تقویت كننده شائبه فقدان انگیزه پیگیری جدی این مسئله دانست و تاكید كرد: انتظار می رود قوه قضائیه با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعیض اجرا كند.

سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۶

ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی ۳۰۰ نفر از بدهكاران بانكی از سوی رییس جمهور به رییس قوه قضائیه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری ۲۲ فروردین ۱۳۹۱، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مسئله را كه ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت می نماید.

مركز روابط عمومی ریاست جمهوری بر این اساس تاكید می كند، با استناد به انتشار اصل نامه رییس جمهور در برخی رسانه ها در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه قضائیه انتظار می رود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.

شناسه خبر: ۴۵۶۴۳  

- پیامها و نامه ها

  -