شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار با رهبران ادیان الهی
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۳

شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دیدار با رهبران ادیان الهی

شناسه خبر: ۴۲۱۴۹ - 

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۴

  -  آرمان تیمور, , 

شناسه خبر: ۴۲۱۴۹  

- سفرهای خارجی