رییس جمهوری در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی

شناسه خبر: 119800 -

سه شنبه 28 دی 1395 - 08:55

شناسه خبر: 119800

- رئیس‌جمهوری

- مصاحبه ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده