در زمینه امور فرهنگی – مذهبی و مناسبت ها با توجه به حساسیت های موجود، همچنان نیازمند رعایت کامل اصول بهداشتی هستم/درمورد ترددها و تجمع های غیر ضروری همچنان باید با احتیاط کامل رفتار کنیم

2 موضوع است که مهم است. یکی در بحث مسایل مربوط به فرهنگی و مذهبی است. امور فرهنگی و مذهبی گاهی تعطیل شده و گاهی باز شده و گاهی گفتیم نماز جمعه نباشد و گاهی گفتیم با پروتکل آزاد است و گاهی گفتیم این مرکز تفریحی بسته شود و گاهی گفتیم با پروتکل باز شود و گاهی گفتیم تئاتر و سینما باز شود و گاهی گفتیم بسته شود. این جایی است که در لبه قرار داریم و باید خیلی در این زمینه مراعات کنیم می‌تواند اینها باز شود به شرط اینکه صد در صد مراعات شود. می‌تواند خطرناک باشد، اگر خدای ناکرده مراعات نکنیم. پس این مورد از جمله مواردی است که حاشیه‌دار است و کاملاً باید مراقبت کنیم. گزارشاتی در این جلسه داده شد که در بعضی از شهرها، برای مراسم دینی و مذهبی یا مراسم گردشگری، همه اصول و ضوابط مراعات نشده، اظهار نگرانی شد، واقعاً هم نگرانی دارد در همه این موارد باید مراعات کنیم. مورد دیگری که باید کامل مراعات شود. مسأله اجتماعات و ترددهاست. البته اجتماعات را مردم خیلی مراعات می‌کنند. این ایام، ایام عزاست و بعد از آن می‌رسیم به آخر ماه و ایام میلاد حضرت صدیقه کبری، ماه رجب و شعبان، ماه عروسی‌هاست، ان‌شاء الله مردم آن هم مراعات می‌کنند، اینجا در این مسأله تردد افراد تردد درون شهری و برون شهری و حضور در اجتماعات خانوادگی و دور همی‌ها و یا مراسم‌هایی که بوجود می‌آید باید خیلی مراعات کنیم. این لب مرز است که ما را ممکن است بلغزاند و خدای ناکرده مواجه شویم با خطر دیگری.

شنبه 27 دی 1399 - 17:02

شناسه خبر: 119163