امور برنامه و بودجه کشور بر اساس قانون اساسی مستقیم برعهده رئیس جمهور است

در پایان امسال در همکاری ما و مجلس و برای تاثیرگذاری در سرنوشت زندگی مردم در سال آینده لایحه بودجه لایحه بسیار مهمی هست. همه مردم ما می‌دانند لایحه بودجه یک لایحه تقنینی معمولی نیست در یک لایحه تقنینی به مجلس می‌دهیم که قانون‌گذاری کند، قانون‌هایی می‌گذراند که آن قانون هم دائمی می‌شود تا قانون بعدی بیاید نسخ شود آن قانون حاکم است اما بودجه یک لایحه‌ای است، درست است قانون هست اما بیشتر رنگ اجرایی دارد. در لایحه بودجه پیش‌بینی منابع و شیوه مخارج هست. یک تاسفی اینجا هست، در لایحه بودجه همیشه هست. در مخارج وقتی چیزی گفته می‌شود جا می‌افتد صددرصد می‌شود، در درآمد چیزی که گفته می‌شود باید تلاش شود حاصل شود، معمولا ممکن است با کم و کسری مواجه شویم البته در یک شرایطی هم ممکن است شرایط بهتر از پیش‌بینی باشد اینها معمولا استثناست بنابراین حواس‌مان در بودجه باید جمع باشد چگونه عمل می‌کنیم. قانون اساسی در بودجه با یک لحن خاصی حرف زده گفته لایحه بودجه را، اولا بودجه لایحه هست نمی‌تواند طرح باشد حتما باید دولت این لایحه را بدهد لایحه هست و این لایحه‌ای که دولت تهیه و آماده و تقدیم می‌کند مجلس باید رسیدگی و تصویب کند، تعبیر قانون این است. پس خیلی برای ما همکاری ما و مجلس در این مقطع مهم است. ما کمیسیون تلفیق، ما همه نمایندگان، ما کمیسیون‌های مختلف مجلس. دولت باید فعال شود. دیروز هم بخشی از مباحث ما در جلسه روسای سه قوه راجع به بودجه بود که باید چه کار کنیم. البته باید همکاری کنیم مجلس باید با ما همکاری کند. دلمان می‌خواهد بودجه طوری دربیاید که مطلوب جامعه و مردم و به نفع مردم باشد. مردم ما می‌دانند طبق اصل 126 قانون اساسی امور برنامه و بودجه نه دولت، امور برنامه و بودجه کشور مستقیما به عهده رئیس جمهور است یعنی هیچ‌جایی چنین تعبیری با این قُرصی و محکمی قانون‌گذار انجام نداده است. می‌گوید بودجه و برنامه مستقیما به عهده شخص رئیس جمهور است. باید به این نکته هم توجه کنیم بودجه از اموری است که مربوط به رئیس جمهور است منتها این بودجه در دولت البته بحث و بررسی و تدوین می‌شود به صورت لایحه درمی‌آید، مجلس همان را بررسی می‌کند و به تعبیر قانون اساسی رسیدگی و تصویب می‌کند اینها همه مراحل آن درست است اما حواس‌مان باید جمع باشد بودجه با قانون عادی فرق می‌کند، لایحه بودجه با لوایح تقنینی معمولی متفاوت است و بنابراین آنچه باید در مجلس تصویب شود لایحه دولت باید تصویب شود نه طرح مجلس، نه پیشنهاد نمایندگان یعنی ماهیت و کلیت بودجه باید این باشد هر کسی نگاه می‌کند بگوید لایحه تصویب شد. طبیعی است وقتی لایحه تصویب شود کنار و گوشه‌ای اصلاحاتی هم در آن انجام بگیرد که چیزی کم یا زیاد می‌شود. قدیم در مجلس، آن 20 سالی که در مجلس بودیم همیشه می‌گفتیم تغییری که مجلس می‌دهد نسبت به لایحه بودجه دولت بین 2 تا 3درصد است. این 2درصد و 3درصد چیزی بود که هر سال تکرار می‌کردیم معمولا هم کمی وقتی مقایسه می‌کردیم تقریبا همین بود. من از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم که نسبت به این بودجه باز هم همکاری و هماهنگی کنیم، یک بودجه دقیقی تصویب شود اولا خطر این است، خدای ناکرده یک درآمدهایی در بودجه سبز شود که این درآمدها با واقعیت خیلی منطبق نباشد خیلی خسارت‌بار است چون درآمد در بودجه هزینه قطعی برای ما درست می‌کند و درآمدی که واهی باشد یعنی کسر بودجه، یعنی پایه پولی، یعنی تورم معنی دیگری ندارد به هر حال خیلی باید همه ما در این جهت مراقبت کنیم.

شناسه خبر: 119125 -

چهارشنبه 24 دی 1399 - 14:32

شناسه خبر: 119125

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده