اطمینان دارم مقاومت و ایستادگی پایان روشنی دارد و از ماه های آینده مردم نتیجه این صبر خود را خواهند دید/صبر مردم، درایت رهبری، تلاش دولت و همکاری و همراهی قوای دیگر ما را به این نتیجه رسانده است

امروز ما کاملا مطمئن هستیم که مقاومت و ایستادگی مردم پایان آن نمایان خواهد شد. ما در ماههای آینده نتیجه این صبر و مقاومت و ایستادگی را خواهیم دید. دولت آینده آمریکا به هر سیاستی که معتقد باشد کامل می‌دانند اینهایی که حکومت آمریکا را در چند روز آینده به دست می‌گیرند کامل برایشان روشن است که سیاست فشار حداکثری صددرصد شکست خورده بنابراین ادامه آ‌ن راه امکان ناپذیر است. حتی اگر ترامپ هم موفق می‌شد او هم علیرغم اینکه مسائل سیاسی را نمی‌فهمد ولی این مقدار می‌‌فهمید که این سیاست غلط بوده و او را وادار به شکست کرده است. بنابراین شرایط امروز ما شرایطی است که باید افق آینده را افق روشن‌تری ببینیم البته آنچه ما را به این نتیجه رسانده هم صبر مردم هم درایت رهبری بوده هم تلاش دولت و هم همکاری قوای دیگر بوده است همه با هم دست به دست هم د ادیم و امروز این محصول را شاهدیم که در طول این سه سالی که، البته در مخیله آنها این بود که سه ماه بعد دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران نیست نمی‌فهمیدند که این ملت سه سال بعد هم مقاوم ایستاده و آنها هستند که سرنگون می‌شوند آنها هستند که پایان غم‌انگیز برای زندگی سیاسی خودشان رقم می‌زنند بنابراین ما مطمئن هستیم راهی که ملت ما انتخاب کرده هم امسال خداوند ما را در برابر این فشارها موفق می‌کند و هم در برابر ویروس کرونا و انشاءالله موفقیت بدست می‌آوریم

شناسه خبر: 119123 -

چهارشنبه 24 دی 1399 - 14:31

شناسه خبر: 119123

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده