مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در استان های مازندران ، خوزستان و فارس

پنحشنبه 9 مرداد 1399 - 11:07

شناسه خبر: 116555