در مراسم تقدیر از برگزیدگان جایزه کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال : رشد اقتصادی بدون نفت ما امسال مثبت خواهد بود/در برخی از امور از جمله صنعت، تورم تولیدگر ما منفی است و در برخی امور 7 دهم درصد است

چهارشنبه 16 بهمن 1398 - 21:08

شناسه خبر: 113689