در جلسه هیات دولت : مردم خوب می فهمند و خوب انتخاب می کنند؛ فکر نکنیم یک جمع کوچکی هستیم و افکار مردم را هدایت می کنیم و اگر ما نباشیم مردم گمراه می شوند!

چهارشنبه 16 بهمن 1398 - 21:04

شناسه خبر: 113683