در جلسه هیات دولت : جمهوریت بدون اسلام در زمانی کوتاه به دیکتاتوری تبدیل می شود و اسلامیت بدون جمهوریت باقی نمی ماند

چهارشنبه 16 بهمن 1398 - 21:02

شناسه خبر: 113680