تقدیم استوارنامه سفیر اکرودیته جدید کامبوج به دکتر روحانی

سه شنبه 28 آبان 1398 - 12:18

شناسه خبر: 112408