تقدیم استوارنامه سفیر جدید سوئد به دکتر روحانی

سه شنبه 28 آبان 1398 - 09:44

شناسه خبر: 112404