در جلسه شورای اداری استان کرمان: از اردیبهشت 98 روند تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش یافت

سه شنبه 21 آبان 1398 - 13:39

شناسه خبر: 112285