رئیس جمهور در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان

دوشنبه 20 آبان 1398 - 10:28

شناسه خبر: 112211