گفتگوی صمیمی رئیس جمهور با جوانان فعال استارتاپی / بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

سه شنبه 14 آبان 1398 - 11:01

شناسه خبر: 112089