در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی : همفکری، هم آوایی و همکاری برای رسیدن به نتیجه مطلوب ضروری است/ جوانان خلاق ایرانی می توانند پیشتاز ارائه ایده های علمی باشند

سه شنبه 14 آبان 1398 - 13:12

شناسه خبر: 112084