در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور : پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل یا تقابل با دنیا؛ 41 سال است به جواب روشن و قاطع در این زمینه نرسیده‌ایم /مسأله اصلی این است که استراتژی ما باید تعامل سازنده و یا تقابل مستمر باشد و حل و فصل این موضوع با تنش و جر و بحث به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و راه آن قانع کردن همدیگر برای رسیدن به استراتژی مناسب است

چهارشنبه 24 مهر 1398 - 13:59

شناسه خبر: 111842