در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور : دانشگاه باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل شود

شناسه خبر: 111840 -

چهارشنبه 24 مهر 1398 - 13:57

شناسه خبر: 111840

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبط