در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : حمله شرورانه و غلط به کشتی ایرانی، اقدام تروریستی و کار فرد و گروهک نیست بلکه کار یک دولت است

دوشنبه 22 مهر 1398 - 21:06

شناسه خبر: 111803