در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : دنبال برداشتن یارانه سوخت و واقعی کردن قیمت آن نیستیم اما دنبال راه حلی در این زمینه هستیم

دوشنبه 22 مهر 1398 - 21:04

شناسه خبر: 111801