در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و ریشه فساد را از بین ببریم

دوشنبه 22 مهر 1398 - 20:53

شناسه خبر: 111798